ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

•Νοέμβριος 23, 2009 • 1 σχόλιο

Ανοιχτή Συνέλευση

για την ανασύνθεση της Αριστεράς

και το μετασχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ

Τρίτη 24/11, 7 μ.μ. – Πολυτεχνείο (κτήριο Γκίνη)

Σ. και σ., ενόψει της Πανελλαδικής Σύσκεψης του ΣΥΡΙΖΑ στις 27-28-29 Νοεμβρίου, διοργανώνεται ανοιχτή συνέλευση στο Πολυτεχνείο, με θέμα «Ανασύνθεση της Αριστεράς και μετασχηματισμός του ΣΥΡΙΖΑ», από την Πρωτοβουλία ενταγμένων σε συνιστώσες και ανένταχτων για την ανασύνθεση της Αριστεράς και το μετασχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ.

Η Πρωτοβουλία συγκροτείται από ανένταχτους/ες του ΣΥΡΙΖΑ, μέλη του ΣΥΝ και τις συνιστώσες ΑΚΟΑ, ΚΟΚΚΙΝΟ και ΡΟΖΑ. Η πρώτη της δημόσια παρέμβαση ήταν η δημοσιοποίηση κειμένου ενόψει της Πανελλαδικής Σύσκεψης του ΣΥΡΙΖΑ με 200 αρχικά υπογραφές, που ήδη έχουν ξεπεράσει τις 600. Η συλλογή υπογραφών στο κείμενο συνεχίζεται μέχρι και την Πανελλαδική Σύσκεψη.

Advertisements

Πρόταση μελών του ΣΥΡΙΖΑ, ενταγμένων και ανέντακτων σε Συνιστώσες, για την Οργανωτική και Πολιτική Συνδιάσκεψη του Νοέμβρη

•Νοέμβριος 20, 2009 • 3 Σχόλια

πατήστε εδώ για να υπογράψετε το κείμενο

Το θετικό εκλογικό αποτέλεσμα, στις γνωστές αντίξοες συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα πριν τις εκλογές (δεν είμαστε όλοι εξίσου υπεύθυνοι γι’ αυτές τις συνθήκες!) αποτελεί μια δεύτερη ευκαιρία και δυνατότητα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κόσμος του, έστειλε μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναγκαίος, ότι η ενότητα και η ριζοσπαστική – κινηματική του φυσιογνωμία, μαζί με τον σαφή, ριζοσπαστικό και συνεκτικό πολιτικό λόγο, είναι προϋπόθεση για τις επόμενες μάχες και αγώνες . Στη νέα φάση, θα φανεί αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι συνεπής σε όσα είπε προεκλογικά. Αν θα σταθεί με επάρκεια και χωρίς ταλαντεύσεις, στο πλευρό της «ξεχασμένης» κοινωνίας, στο πλευρό του κόσμου της εργασίας,  των ανέργων, των φτωχών, των νέων, των γυναικών, των μεταναστών, των χωρίς φωνή.

Σε αυτή τη νέα φάση χρειαζόμαστε μια αριστερά ανοιχτή, μαχητική, σύγχρονη, ταξική και ανταγωνιστική, αντικαπιταλιστική, κινηματική, μια αριστερά έτοιμη να υποδεχτεί προωθητικά τη δυσαρέσκεια από την εφαρμοζόμενη πολιτική των διακρίσεων και των ανισοτήτων, μια αριστερά που θα μπορεί να οργανώνεται και να οργανώνει, που θα συμμετέχει ενεργά στα πολύμορφα κινήματα και τους αγώνες.

Υπό αυτή την έννοια είναι αναγκαία παρά ποτέ η ριζική ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ, η ύπαρξή του παντού, ως πρωτότυπης μορφής συνεργασίας κομμάτων, οργανώσεων, καθώς και αγωνιστών της αριστεράς, της οικολογίας και των κινημάτων, που δεν ανήκουν σε κάποια οργάνωση, αλλά απευθείας εντάσσονται στον ΣΥΡΙΖΑ και στις δραστηριότητές του.

Είναι αναγκαίο σήμερα περισσότερο από ποτέ να αναδειχθεί και να καταξιωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ως πολιτική έκφραση της κοινωνικής αριστεράς, που καθημερινά σε όλη την  Ελλάδα ανοίγει πολλαπλά μέτωπα, παίρνει πρωτοβουλίες και δρα ενωτικά.

Ο στόχος αυτός απαιτεί αναβάθμιση, επικαιροποίηση, απασαφήνιση και εμβάθυνση του πολιτικού πλαισίου του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτή την αναβάθμιση πρέπει να συμμετέχουν όλες και όλοι, ενισχύοντας τη δημοκρατική οργάνωσή μας.

Στην πολιτική, οργανωτική πανελλαδική συνδιάσκεψη του Νοεμβρίου χρειάζεται να παρθούν αποφάσεις για αλλαγές στην κατεύθυνση ενός μαζικού πολιτικού οργανισμού των μελών, των ρευμάτων και των συνιστωσών, που θα εγγυάται την ισοτιμία όλων των μερών, τον πλουραλισμό, τη συλλογικότητα, τις συλλογικές αποφάσεις, αλλά και τη διαφάνεια. Κυρίως ενός πολιτικού οργανισμού αυθεντικής έκφρασης κοινωνικών συγκροτήσεων. Αποφάσεις, που θα ενισχύουν την οριζόντια επικοινωνία των μελών και την όσμωση των διαφορετικών απόψεων. Αποφάσεις, τέλος, που θα αποτελέσουν το ώριμο και αναγκαίο σημερινό αποφασιστικό βήμα στην κατεύθυνση της ανασύνθεσης και εντέλει της επανίδρυσης της ριζοσπαστικής, αντικαπιταλιστικής και κινηματικής αριστεράς.

Εμείς που υπογράφουμε αυτό το κείμενο, ανέντακτοι/ες και μέλη διαφορετικών συνιστωσών, δεν διεκδικούμε την αποκλειστικότητα. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και άλλες, παρόμοιες προσπάθειες με τη δική μας. Ενθαρρυνόμαστε από τις διεργασίες, από πρωτοβουλίες, από το δημόσιο διάλογο που ήδη γίνεται. Το κείμενο αυτό, ωστόσο, εκφράζει, εκτός των άλλων, κοινές μας απόψεις για την προοπτική της δικής μας αριστεράς, της ανασύνθεσης και επανίδρυσής της, μέσα από ένα ενιαίο – πολυτασικό κόμμα.

Σε αυτή τη νέα και ενδιαφέρουσα φάση, καλούμε τον κόσμο που στήριξε τον ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα τους ανένταχτους και ανένταχτες, παρά τις δικαιολογημένες πικρίες που υπήρξαν, να συμμετάσχει ενεργά στις διαδικασίες για την οργανωτική και πολιτική ανασυγκρότηση του ενωτικού μας εγχειρήματος.

Ενόψει της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης, καταθέτουμε τις εξής προτάσεις:

Για τα Μέλη του ΣΥΡΙΖΑ

Μέλη του ΣΥΡΙΖΑ είναι τα μέλη των συνιστωσών οργανώσεων και κομμάτων καθώς και οι ανέντακτοι και ανέντακτες, που επιβεβαιώνουν τη συμμετοχή τους αυτοπροσώπως στις τοπικές οργανώσεις και παραλαμβάνουν την κάρτα μέλους. Μέσα από αυτή τη διαδικασία διαμορφώνεται το ενιαίο μητρώο μελών ΣΥΡΙΖΑ. Τα μέλη παίρνουν μέρος στη λήψη των αποφάσεων, εκλέγουν και εκλέγονται σε όλα τα συντονιστικά όργανα και τα πανελλαδικά αντιπροσωπευτικά σώματα του ΣΥΡΙΖΑ. Η συμμετοχή τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους, απορρέουν από τις καταστατικές αρχές του ΣΥΡΙΖΑ. Οι καταστατικές αρχές, κατοχυρώνουν την ισότητα των μελών, την πλουραλιστική έκφραση των συνιστωσών και των ποικίλων ευαισθησιών του εγχειρήματος. Η ελεύθερη διακίνηση των μειοψηφικών απόψεων διασφαλίζεται, όπως και η πολιτική δέσμευση όλων στις συλλογικές αποφάσεις.

Η δομή και οι λειτουργίες

Πυρήνας της δομής και της λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ είναι οι Οργανώσεις σε τοπικό και κλαδικό επίπεδο, αλλά και οι θεματικές επιτροπές. Βασική λειτουργία των οργανώσεων είναι η συνέλευση, η οποία έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες. Σε όλη τη δομή του ΣΥΡΙΖΑ συγκροτούνται θεματικές επιτροπές σύμφωνα με τις προγραμματικές και κινηματικές ανάγκες του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τις επιθυμίες των μελών του. Οι θεματικές επιτροπές παράγουν και συμβάλλουν αποφασιστικά στην επεξεργασία των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ και εκπρόσωποί τους συμμετέχουν με ειδική μέριμνα στα πανελλαδικά και συντονιστικά όργανα του εγχειρήματος. Οι θεματικές επιτροπές συγκροτούνται σε τοπική, αλλά και πανελλαδική κλίμακα. Στις θεματικές επιτροπές μπορεί να συμμετέχουν μέλη χωρίς άλλη οργανωτική ένταξη σε τοπική ή κλαδική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι οργανώσεις εκλέγουν με βάση την αρχή της συναίνεσης και υπολογίζοντας την πλουραλιστική έκφραση (συνιστώσες – ανένταχτοι) Συντονιστικές Επιτροπές. Δημιουργούνται, επίσης, Νομαρχιακά Συντονιστικά τα οποία αποτελούν οι συντονιστικές των οργανώσεων και των θεματικών επιτροπών.

Αντιπροσωπευτικά σώματα

Το Πανελλαδικό Συντονιστικό εκλέγεται από πανελλαδικό σώμα και είναι υπεύθυνο για τον καθορισμό της πολιτικής γραμμής, συζητά και επικυρώνει ψηφοδέλτια και με τη σειρά του εκλέγει τη Γραμματεία.

Η Γραμματεία λογοδοτεί στο Πανελλαδικό Συντονιστικό και ελέγχεται από το σύνολο των μελών του ΣΥΡΙΖΑ. Ταυτόχρονα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην οριζόντια επικοινωνία μεταξύ των οργανώσεων και των θεματικών επιτροπών, με διαδικασίες που ανατρέπουν το κλασικό ιεραρχικό και πυραμιδικό μοντέλο, ώστε να κατοχυρώνεται η κίνηση ιδεών και η ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών, χωρίς όμως να ανατρέπεται η συλλογική διαδικασία λήψης των αποφάσεων.

Λειτουργικά ζητήματα

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα λειτουργεί, όχι ως διακριτό πολιτικό όργανο, αλλά στο πλαίσιο της ενιαίας λειτουργίας του εγχειρήματος. Βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τη Γραμματεία και τις θεματικές επιτροπές και δημοσιοποιεί το έργο της σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Στο πλαίσιο της Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ορίζεται εκπρόσωπος Τύπου με αντίστοιχο Γραφείο Τύπου, στη βάση της πλουραλιστικής εκπροσώπησης και της ενιαίας έκφρασης.

Η Γραμματεία ορίζει Συντακτική Ομάδα για την έκδοση περιοδικού του ΣΥΡΙΖΑ.

Πως παίρνονται οι αποφάσεις

Τα αντιπροσωπευτικά σώματα: το Πανελλαδικό Συντονιστικό και η Γραμματεία (αποφασιστικό όργανο σε ζητήματα πολιτικής καθημερινότητας) επιδιώκουν τη συναίνεση, παίρνουν αποφάσεις με διευρυμένη πλειοψηφία των 2/3 των μελών και των συνιστωσών. Με την ίδια κατεύθυνση για ευρείες συναινέσεις λειτουργούν και οι οργανώσεις.

Αρχές λειτουργίας

Η εναλλαγή, ο πλουραλισμός, η ανακλητότητα και οι περιορισμένες θητείες, αποτελούν βασικές αρχές για τη συγκρότηση των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ. Αντίστοιχες αρχές εφαρμόζονται στο θέμα της συγκρότησης των ψηφοδελτίων με έμφαση στην κινηματική παρουσία και την ισότιμη παρουσία (50%) των γυναικών, όπου αυτό είναι δυνατόν.

Στο επόμενο μεταβατικό διάστημα στο Πανελλαδικό Συντονιστικό τηρείται η ποσόστωση 1/3 ανέντακτοι και ανέντακτες, 1/3 μέλη Συνασπισμού και 1/3 μέλη των άλλων συνιστωσών οργανώσεων και κομμάτων. Η ποσόστωση αυτή ισχύει μέχρι να επιτευχθεί η αναγκαία ώσμωση και εμπιστοσύνη μεταξύ των συνιστωσών και να προστατευθούν ο πλουραλισμός και οι μειοψηφίες.

Η συνδιάσκεψη του Νοέμβρη

Το αποφασιστικό σώμα της πολιτικής και οργανωτικής συνδιάσκεψης του Νοεμβρίου, η οποία θα πάρει νομιμοποιητικές αποφάσεις για τη νέα δομή του ΣΥΡΙΖΑ, συγκροτείται από τα συντονιστικά των οργανώσεων και των θεματικών επιτροπών -εκτός και αν οι συνελεύσεις τους αποφασίσουν διαφορετικά και επιλέξουν άλλους/ες εκπροσώπους-, η οργανωτική και η οικονομική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, η κοινοβουλευτική ομάδα και η γραμματεία. Λαμβάνεται πρόνοια ώστε να εξασφαλιστεί η παρουσία όλων των συνιστωσών, καθώς και των ανένταχτων.

Ταμείο ΣΥΡΙΖΑ

Τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ στηρίζονται στις συνδρομές των μελών και των φίλων του, στις ετήσιες και έκτακτες οικονομικές εξορμήσεις, σε ειδικές εκδηλώσεις και την κρατική επιχορήγηση. Το 25% της κρατικής χρηματοδότησης χορηγείται στο Ταμείο του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τις λειτουργικές ανάγκες, τις κεντρικές καμπάνιες, πρωτοβουλίες και δράσεις και την υποστήριξη τοπικών και περιφερειακών πρωτοβουλιών. Στο παραπάνω ποσοστό συμπεριλαμβάνεται και η συμμετοχή των βουλευτών και ευρωβουλευτών.

1. Αβα­κου­μί­δης Πρό­δρο­μος – Ν. Ιω­νία

2. Αβρα­μί­δης Ανδρέ­ας – Αγία Πα­ρα­σκευή

3. Αγα­θαγ­γέ­λου Αγγε­λι­κή – Αρτέ­μι­δα

4. Αγγε­λά­κη Έφη – Χα­νιά

5. Αγγελάκη Μαρία  Αθήνα

6. Αγγελόπουλος Άγγελος  Ηλεία

7. Αγγε­λό­που­λος Βέ­νιος – Αθή­να

8. Αδάμ Ανδρέας  Πρέβεζα

9. Αθα­να­σά­κης Γιώρ­γος,  Άγ. Ανάρ­γυ­ροι,

10. Αθα­να­σά­κος Νί­κος – Πει­ραιά,

11. Αθανασίου Κώστας  γραμματεία ΣΥΡΙΖΑ

12. Αθανίτου Όλγα  Εξάρχεια

13. Αϊβα­λής Οδυσ­σέ­ας – Ρέ­θυ­μνο,

14. Αλεβίζου Ελπίδα  Ν. Κόσμος

15. Αλε­ξαν­δρά­τος Βα­σί­λης – Πει­ραιάς,

16. Αλε­ξο­πού­λου Κλε­ο­νί­κη – Πε­τρά­λω­να,

17. Αλμπάνης Γιάννης – Αθήνα

18. Ανα­γνω­στό­που­λος-Πα­πα­δά­τος Δη­μο­σθέ­νης – Βύ­ρω­νας,

19. Αναστασίου Κατερίνα  Χαλκίδα

20. Ανδριτσόπουλος Κώστας  Χαλάνδρι

21. Ανδρίτσου Χορδάκη Μαρίνα  Μαγνησία

22. Ανεμογιάννη Μαίρη  Κέρκυρα

23. Αντω­νιά­δης Γιάν­νης – Μα­γνη­σία

24. Αξής Χρή­στος –  Αργυ­ρού­πο­λη,

25. Απέρ­γης Σπύ­ρος, Αμπε­λό­κη­ποι,

26. Αποστολόπουλος Σπύρος – Τρίκαλα

27. Αραπαντζής Στέλιος  Σέρρες

28. Αρά­πης  Χα­ρά­λα­μπος,

29. Αρά­πο­γλου  Τό­νια – Ν. Σμύρ­νη,

30. Αρβανιτάκης Γιάννης  Ηλεία

31. Αρβα­νί­της  Νί­κος – Εύ­βοια,

32. Αρβανίτης Λευτέρης Θεσνίκη

33. Αργαλιώτης Κώστας – Αθήνα

34. Αργυρός Σπύρος  Κέρκυρα

35. Αργυρός Τζίμης  ΑΡΕΝ Πολυτεχνείου

36. Αρνα­ού­το­γλου Ανδρέ­ας – Νί­καια,

37. Ασβε­στάς Σταύ­ρος – Ηλιού­πο­λη,

38. Αση­μα­κό­που­λος Χρή­στος – Αθή­να,

39. Αυ­γε­ρι­νός Νί­κος – Αρτέ­μι­δα,

40. Βαγ­γε­λί­δης Κων­στα­ντί­νος – Κου­κά­κι,

41. Βαθειανάκης Γιώργος  Ηράκλειο

42. Βαλλιάνος Χρήστος  Αγ. Παρασκευή

43. Βασιλόπουλος Άρης  Θεματική Παιδείας

44. Βελιώτη Ματίνα  Ναύπλιο

45. Βίτσου Ιωάννα  Επιτροπή Εργατικής Πολιτικής

46. Βλα­χό­που­λος  Σπύ­ρος – Κέρ­κυ­ρα,

47. Βλάχος Σπυρίδων  Κέρκυρα

48. Βλάχος Χρήστος  ΑΡΕΝ ΤΕΙ Πρέβεζας

49. Βλά­χου Ει­ρή­νη – Λευ­κί­μη,

50. Βλάχου Ελένη  Κέρκυρα

51. Βουκάλης Αντώνης  Χανιά

52. Βουρδούλης Γιάννης, Θεματική Παιδείας

53. Βρα­σι­νο­πού­λου Μί­τση, ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ 6ου Δια­με­ρί­σμα­τος,

54. Βω­βού Σίσ­συ – Κου­κά­κι,

55. Γαβρόγλου Κώστας  Πανεπιστημιακός

56. Γαλιάνου Εύα  Σέρρες

57. Γανός Δημήτρης  Λάρισα

58. Γαργάλας Γιώργος  Μαγνησία

59. Γαρυφαλάκης Θεοδόσης  Σητεία

60. Γάτσιου Βάσω  Τρίκαλα

61. Γε­λέ Φω­τει­νή – Αρτέ­μι­δα,

62. Γε­λές Μα­νώ­λης – Αρτέ­μι­δα,

63. Γε­ρα­νιός Μα­νώ­λης – Αρτέ­μι­δα,

64. Γε­ρα­νίου Στε­φα­νία – Αρτέ­μι­δα,

65. Γερασοπούλου Σοφία –  Τρίκαλα

66. Γεωρ­γα­κό­που­λος Τά­κης – Πά­τρα,

67. Γεωρ­γιά­δη Δή­μη­τρα – Κη­φι­σιά,

68. Γεωργιάδης Γιώργος  Αθήνα

69. Γεωρ­γιά­δης Πα­να­γιώ­της – κρα­τού­με­νος,

70. Γεωρ­γιά­δου Λί­λα – νέα εργαζόμενη,

71. Γεωρ­γου­δής  Ιά­κω­βος – Πά­τρα,

72. Γεωργούλα Ζωή  Χανιά

73. Γιαννίκου Μαρία  Λέσβος

74. Γιαννόπουλος Νίκος – Αθήνα

75. Γιαν­νό­που­λος Νί­κος – Ηλιού­πο­λη,

76. Γιαννουλάκη Αθηνά  Χανιά

77. Για­νού­τσος Χρή­στος – Αγρί­νιο,

78. Γκα­ντός  Αργύ­ρης – Νά­ου­σα,

79. Γκέ­τση Αρτί­να – Α­ΡΕΝ Φι­λο­σο­φι­κής,

80. Γκιβίσης Δημήτρης  Σκύρος

81. Γκι­νο­σά­τη Γιού­λα – Αρτέ­μι­δα,

82. Γκι­νο­σά­της Γιώρ­γος – Αρτέ­μι­δα,

83. Γκι­νο­σά­της Κώ­στας – Αρτέ­μι­δα,

84. Γκολφινόπουλος Γιάννης  Άγ. Ανάργυροι

85. Γκόνης Γιώργος  Μεσσηνία

86. Γουδέλη Μαίρη – Αθήνα

87. Γρατσάνη Σταματία – Τρίκαλα

88. Γρατσάνης Σάκης – Τρίκαλα

89. Γρηγοριάδης Γιάννης  Κοζάνη

90. Δαλαμάγκα Ελένη – Τρίκαλα

91. Δα­νιά  Νι­κο­λέ­τα – Πε­τρού­πο­λη,

92. Δαρούσος Βαγγέλης  φοιτητής ΠΑ.ΠΕΙ.

93. Δε­μί­ρης Γιάν­νης – Ν. Σμύρ­νη,

94. Δερμιτζάκης Δημήτρης  Σητεία

95. Δη­μη­τρο­πού­λου – Λιο­νά­κη  Μα­ρία – Πά­τρα,

96. Δη­μη­τρού­δης Πά­νος – Θεσ­σα­λο­νί­κη,

97. Διαλεισμά Άννα  Σύρος

98. Δού­λη Βί­κη, Καλ­λι­θέα,

99. Δρόσος Θανάσης  Σύρος

100.Ζα­κυν­θι­νός Στά­θης, Σκύ­ρος,

101.Ζαχαριάδης Αδάμος  γραμματεία ΣΥΡΙΖΑ

102.Ζαχαριάς Κώστας  Αρκαδία

103.Ζευγωλατάκος Βρασίδας  Πειραιάς

104.Ζή­ση Μα­ρία – Αρτέ­μι­δα,

105.Ζή­σης Βα­σί­λης – Αρτέ­μι­δα,

106. Ζινάρ Μιράν – Αθήνα

107. Ζινδριλής Γιάννης – Αθήνα

108. Ζού­νη Δα­νάη – μαθήτρια Αθή­να,

109. Ζούνης Πέτρος  Αθήνα

110. Ζυγούρης Βασίλης – Τρίκαλα

111.Ζυ­ρί­νης Κώ­στας, Κου­κά­κι,

112.Θανοπούλου Κατερίνα  Σεπόλια

113.Θα­νο­πού­λου Μα­ρία,

114.Θε­ο­δο­σίου Κώ­στας – Λα­μία,

115.Θεοδουλίδου Σοφία Θεσνίκη

116.Θεοδωρακόπουλος Τάσος – Αθήνα

117.Θεοδωράτου Κατερίνα  Μαρκόπουλο

118.Θε­ο­δω­ρί­δης Νά­σος, Επι­τρο­πή Δι­καιω­μά­των,

119.Θεοδωρίδου Μαρία Θεσνίκη

120.Θεοδώρου Σωτήρης, Χίος,

121.Ιορ­δά­νου Κυ­ρια­κή – Ύδρα,

122.Καβελίδης Σίμος  Καστοριά

123.Κα­βί­ρης Πα­ντε­λής – Χίος,

124.Κα­λά­κης Δη­μή­τρης – Με­σο­λόγ­γι,

125.Κα­λο­γιαν­να­κός Σω­τή­ρης – Ν. Σμύρ­νη,

126.Κα­λο­για­ντσί­δης Θα­νά­σης – Πει­ραιάς,

127.Καλούτσα Βασιλική  Μαγνησία

128.Κα­λυ­βιώ­τη Μα­ρία – Πε­τρού­πο­λη,

129.Καμπανταΐδης Γιώργος  Σέρρες

130.Κα­μπυ­λαυ­κάς Δη­μή­τρης – Αγία Πα­ρα­σκευή,

131.Καραγεώργος Βαγγέλης  γραμματεία ΣΥΡΙΖΑ

132.Καραγιάννης Γιάννης  Ιωάννινα

133.Καραγιάννης Νίκος  Καισαριανή

134.Κα­ρα­γιαν­νί­δη Αθη­νά – Δρά­μα,

135. Καραγιαννίδης Θόδωρος Θεσνίκη

136.Καραγιαννίδης Χρήστος  Δράμα

137.Καραΐσκος Θανάσης  Ζάκυνθος

138.Κα­ρά­μπε­λας Τά­κης – Πει­ραιάς,

139.Κα­ρα­μπε­τιάν Γιάν­νης – Θεσ­σα­λο­νί­κη,

140.Καραμπινίδης Χρήστος  Ναύπλιο

141.Καρανίκα Ξανθούλα Θεματική Δικαιωμάτων

142.Καρατζαφέρη Νέλλη  Γαλάτσι

143.Καρίμαλης Τίτος  Ικαρία

144.Κα­στά­νη Ελέ­νη – Δάφ­νη,

145.Καστρινάκης Μιχάλης  Μαγνησία

146.Κατζουράκης Κυριάκος  Πανεπιστημιακός

147.Κατσάπης Μάνος  Εξάρχεια

148.Κατσαρέλης Κώστας  Θεσσαλονίκη

149.Κα­τσα­φά­δος Κού­λης – Πει­ραιάς,

150.Κατσαφάδου Πόπη  φοιτήτρια Γεωλογικού

151.Κατσιβέλης Παύλος  Πετράλωνα

152.Κατσορίδας Δημήτρης  ΣΥΡΙΖΑ 7ου Διαμερίσματος

153.Κα­ψε­τά­κης Γιώρ­γος – Πει­ραιάς,

154.Κεραμιδά Ντία Θεματική Δικαιωμάτων

155.Κερ­σα­νί­δης Άκης – Θεσ­σα­λο­νί­κη,

156.Κεφαλογιάννη Τερέζα  ΑΡΕΝ Ιατρικής

157.Κλαυ­δια­νός Δη­μή­τρης – Α­ΡΕΝ Φι­λο­σο­φι­κής,

158.Κλαυδιανός Παύλος  Άλιμος

159.Κλειδοπούλου Αγάπη, Αργυρούπολη

160.Κλη­μό­που­λος Θω­μάς,  Μα­γνη­σία,

161. Κλοκίτη Κυριακή – Αθήνα

162. Κο­βά­νης Σε­ρα­φείμ – Βοιω­τία,

163. Κοκοβλής Γιώργος  Χανιά

164. Κόλ­λιας Πά­ρης – Ρέ­θυ­μνο,

165. Κομιτόπουλος Δημήτρης Θεσνίκη

166. Κο­μι­τό­που­λος Τά­σος – Πει­ραιάς,

167.Κοντονής Σταύρος  Ζάκυνθος

168.Κοντοπίδης Ανδρέας  Νάξος

169.Κοντοπίδης Γιώργος  Νάξος

170.Κο­σκο­λέ­τος Σω­τή­ρης, με­τα­πτυ­χια­κός φοι­τη­τής,

171.Κοσμάς Πάνος  γραμματεία ΣΥΡΙΖΑ

172. Κοτρονόκη Λουκία – Αθήνα

173. Κούκου Κατερίνα  Κοζάνη

174.Κου­κου­λής Γιάν­νης – Ηλιού­πο­λη,

175.Κου­κού­μα Αι­μι­λία – Πε­τρά­λω­να,

176.Κουλουμπή Νάντια  Πάτρα

177.Κουρέπης Φάνης, Χίος

178.Κουτρουβίδης Παναγιώτης  Αργυρούπολη

179.Κου­τρου­βί­δης Στά­θης – Αργυ­ρού­πο­λη,

180.Κου­τρού­κης Μά­κης – Αι­γά­λεω,

181. Κουτσουγούλα Βασιλική – Τρίκαλα

182.Κου­φός Δη­μή­τρης – Μυ­τι­λή­νη,

183.Κρανιώτης Γιάννης  Λαμία

184.Κρασοπούλου Αλέκα  Θεσσαλονίκη

185.Κρητικός Γιάννης  Κέρκυρα

186.Κριωνάς Λάμπρου Έκτορας  μαθητής Ν. Ιωνία

187. Κρύος Παναγιώτης – Τρίκαλα

188.Κυ­βέ­λος Βαρ­θο­λο­μαίος – Πει­ραιάς,

189.Κυ­πριώ­του Σο­φία – Αθή­να,

190.Κυργιαφίνη Λίνα  Θεσσαλονίκη

191.Κων­στα­ντι­νί­δου Ηλέκ­τρα – Βοιω­τία,

192.Κών­στας Σω­τή­ρης – Ερυ­θρές,

193.Κωσταράκος Δημήτρης  Θεματική Παιδείας

194.Λαβατσής Δημήτρης  Χίος

195.Λα­γου­τά­ρης Μα­νώ­λης,

196.Λά­δης Θο­δω­ρής – Α­ΡΕΝ Φι­λο­σο­φι­κής,

197.

198.Λα­ζα­ρί­δης Θα­νά­σης – Πει­ραιάς,

199.Λαμπρίδης Χρήστος  Πειραιάς

200.Λα­μπρί­δου Μα­ρία – Κε­ρα­τσί­νι,

201.Λα­σκα­ρί­δης Βα­σί­λης – Ν. Σμύρ­νη,

202.Λα­σκα­ρί­δου Κι­κή – Ν. Σμύρ­νη,

203. Λέκκας Γιάννης – Αθήνα

204.Λε­ού­σης Κώ­στας – Ηλιού­πο­λη,

205.Λεούσης Χρήστος  ΑΡΕΝ ΤΕΙ Πειραιά

206.Λευκαδίτης Κώστας  Ηλεία

207.Λιβογιάννης Δήμος  Χανιά

208.Λιο­νά­κη Νε­φέ­λη – Πά­τρα,

209.Λούκας Κώστας  Ιωάννινα

210.Λύτρας Αλέκος  Άγ. Ανάργυροι

211.Μά­δι Φρέ­ντι – Νά­ου­σα,

212.Μακρομανώλης Γιώργος  Ύδρα

213.Μακρυγιάννης Γιάννης  Πρέβεζα

214.Μα­λαν­δρε­νιώ­τη Λιά­να – Αθή­να,

215.Μαλεκάκης Μάνθος  Χανιά

216. Μανιάτης Γιώργος – Αθήνα

217.Μανιός Νίκος  Αθήνα

218.Μά­νος Θε­ο­φά­νης – Αργυ­ρού­πο­λη,

219.Μανουσάκη Χρυσούλα  Ρέθυμνο

220.Μα­νου­σα­ρί­δης Οδυσ­σέ­ας – Ανά­βυσ­σος,

221.Μανούσος Στέλιος  Πάρος

222.Μαντέλος Λάμπρος  ΣΥΡΙΖΑ χρηματοπιστωτικού τομέα

223.Μάργαρης Γιάννης  Θεματική Περιβάλλοντος

224.Μα­ρι­δά­κης Δη­μή­τρης – Χα­νιά,

225.Μαριδάκης Λεωνίδας  Αθήνα

226. Μαρκατσέλης Γιώργος – Αθήνα

227.Μαρ­κό­που­λος Νί­κος – Αθή­να,

228.Μα­ρού­δας Λεω­νί­δας – Χίος,

229.Μαρ­τί­νος Κώ­στας – Πα­γκρά­τι,

230.Μά­στο­ρα Βού­λα – Πει­ραιάς,

231.Μαστρογιαννόπουλος Τάκης  γραμματεία ΣΥΡΙΖΑ

232.Ματ­ζα­ρά­κη Δάφ­νη – Αθή­να,

233.Ματθαίου Γιώργος  Γέρακας

234.Μαυ­ρέ­λος Βα­σί­λης, Θε­μα­τι­κή Παιδείας,

235.Μαυ­ρο­ει­δή Κα­τε­ρί­να –Πει­ραιάς,

236.Μαυρολέων Μανώλης  Αρτέμιδα

237.Μαυροματάκος Νίκος  Ρόδος

238.Μαυ­ρο­μά­της Ανέ­στης – Αγρί­νιο,

239.Μα­χαί­ρα Εύη Υμηττός

240.Μελά Βάνα  Πειραιάς

241.Μέρ­κος Δη­μή­τρης – Νί­καια,

242.Μεσ­σή­νης Κώ­στας – Λευ­κά­δα,

243.Μητραλιά Σόνια  Δίκτυο Γυναικών ΣΥΡΙΖΑ

244.Μι­χα­η­λί­δου Ανί­τα – Και­σα­ρια­νή,

245.Μι­χα­λό­που­λος Αργύ­ρης – Αρτέ­μι­δα,

246.Μιχόπουλος Θόδωρος  Δημοσιογράφος

247.Μου­λού­δης Δη­μή­τρης – Αλε­ξαν­δρού­πο­λη,

248.Μουρατίδης Γιώργος  Βέροια

249.Μούρτ­ζου Γεωρ­γία – Φθιώ­τι­δα,

250.Μπα­γέ­ρης Γιάν­νης – Αρκα­δία,

251.Μπα­κιρτ­ζή Κα­τε­ρί­να – Θεσ­σα­λο­νί­κη,

252.Μπαλαούρα Όλγα  Καισαριανή

253.Μπαλαούρας Μάκης  γραμματεία ΣΥΡΙΖΑ

254.Μπαλάσκας Βασίλης  Άρτα

255.Μπα­ξε­βά­νου Κα­τε­ρί­να – Λά­ρι­σα,

256.Μπάρα Σίσσυ  Παρίσι

257.Μπαρζέφσκι Μάνια  Επιτροπή Δικαιωμάτων

258.Μπαρτ­ζώ­κας Γιάν­νης – Χα­νιά,

259.Μπατ­ζού­κη Κλε­ο­πά­τρα – Μα­γνη­σία,

260.Μπε­λα­βί­λας Νί­κος –  πα­νε­πι­στη­μια­κός,

261.Μπε­λή Ντί­να – Ν. Σμύρ­νη,

262.Μπένινγκ Κωστής  ΑΡΕΝ Αρχιτεκτονικής

263.Μπένος Αλέξης  Θεσσαλονίκη

264.Μπερ­τράν Ισα­βέλ­λα – Θε­μα­τι­κή Δι­καιω­μά­των,

265.Μπιτσαξή Ελένη  Χαϊδάρι

266.Μπο­γιατ­ζό­γλου Χρή­στος – Κε­ρα­τέα,

267.Μποζίκη Φαίδρα  ΣΥΡΙΖΑ 5ου Διαμερίσματος

268.Μπολώτα Μυρτώ  Θεματική Περιβάλλοντος

269.Μπο­σκοΐτης Αντώ­νης, σκη­νο­θέ­της,

270.Μπότσης Παναγιώτης  Αθήνα

271.Μπου­γιού­κου Ιωάν­να – Πά­τρα,

272.Μπουκουβάλας Χρήστος  Ιωάννινα

273.Μπού­ρα Κα­τε­ρί­να – Αρτέ­μι­δα,

274.Μπού­ρας Μή­τσος – Βέ­ροια,

275. Μπουρνάζος Στρατής – Αθήνα

276. Μπρίκης Νίκος Μαρκόπουλο

277. Μπόρτσης Κώστας – Θεσσαλονίκη

278. Μυ­λω­νάς Δή­μος – Κα­λα­μά­τα,

279.Μω­ραϊτο­πού­λου Χα­ρού­λα – Αρτέ­μι­δα,

280.Νιάκας Σπύρος  Χαλάνδρι

281.Νια­ου­νά­κης Γιώρ­γος – Επι­τρο­πή Δι­καιω­μά­των,

282.Νικολάου Ανδρέας  Πρέβεζα

283.Νι­κο­λά­ου Σταύ­ρος – Πα­γκρά­τι,

284.Νικολάου Χρήστος  Πρέβεζα

285.Νικολοπούλου Όλγα  Αγρίνιο

286.Ντί­νας Χά­ρης – Βέ­ροια,

287.Ντοκόπουλος Δημήτρης  Μεσσηνία

288.Ντούζ­γος Κώ­στας – Λα­μία,

289.Ντούζγος Μούρτζος Δημήτρης  ΑΡΕΝ ΤΕΙ Χανίων

290.Ντυ­μέ­νος Γιώρ­γος – Μπρα­χά­μι,

291.Ξανθόπουλος Κώστας  Θεσσαλονίκη

292.Ξε­νιά­δη  Εμμα­νουέ­λα – Ανέντακτη,

293.Ξένος  Ντίνoς Σύρος

294.Ξεπαπαδέας Φώτης  Καλαμάτα

295.Οι­κο­νο­μί­δης Δη­μή­τρης – Ν. Κό­σμος,

296.Οι­κο­νό­μου Λί­τσα – Μα­γνη­σία,

297.Οικονόμου Μίλτος  Θεσσαλονίκη

298.Ορταντζόγλου Γιώργος  Ν. Φιλαδέλφεια

299.Ορφα­νί­δης Κώ­στας – Πέλ­λα,

300.Ορφα­νός Δη­μή­τρης – Αγία Πα­ρα­σκευή,

301.Παγκράτης Σπύρος  Πρέβεζα

302.Παι­νέ­ζης Γιώρ­γος – Πει­ραιάς,

303.Πα­λέ­τσος  Θύ­μιος  – Λα­μία,

304.Παληκύρας Δημήτρης  Κέρκυρα

305.Παναγιωτόπουλος Φάνης  Μαγνησία

306.Πα­να­γιώ­του Πα­ρα­σκευή – Κε­ρα­τέα,

307.Πα­να­γό­που­λος Αργύ­ρης – Αθή­να,

308.Πανίδης Απόστολος  Δράμα

309.Πάνου Κατερίνα, Θεματική Παιδείας , Αθήνα

310.Παπαγεωργίου Παναγιώτης  Άλιμος

311.Πα­πα­γεωρ­γίου Φά­νης – Αγ. Πα­ρα­σκευή,

312.Πα­πα­γιαν­νά­κης Χρή­στος – Πει­ραιά,

313.Παπαγιαννοπούλου Σύλλα  Ηράκλειο

314.Παπαδόπουλος Γιάννης  Άνω Λιόσια

315. Παπαδόπουλος Ηρακλής – Αθήνα

316.Πα­πα­δο­πού­λου Ευαγ­γε­λία – Κε­ρα­τέα,

317.Παπαδοπούλου Νανά  Χαλκιδική

318.Πα­πα­ζεύ­κου Ου­ρα­νία – Τρί­κα­λα,

319.Πα­πα­θα­να­σίου Εύη – δα­σκά­λα,

320.Πα­πα­θα­να­σίου Πό­πη – Ν.  Σμύρ­νη,

321.Πα­πα­θύ­μιος Αι­μί­λιος – Κε­ρα­τέα,

322.Πα­πα­θύ­μιος Γιάν­νης – Κε­ρα­τέα,

323.Παπαθύμιος Κωνσταντίνος  ΑΡΕΝ Φιλοσοφικής

324.Πα­παϊωάν­νου Δη­μή­τρης – Θεσ­σα­λο­νί­κη,

325.Παπαϊώννου Σταύρος  Σέρρες

326.Παπανικολάου Γιώργος  Πάρος

327.Πα­πα­νι­κο­λά­ου Δη­μή­τρης – Κε­ρα­τέα,

328.Παπανίκος Διονύσης  Πρέβεζα

329.Πα­πα­οι­κο­νό­μου Χρι­στί­να – Αρτέ­μι­δα,

330.Πα­πα­στερ­γίου Βα­σί­λης – Αθή­να,

331.Παπαχρυσοστομίδης Λάζαρος  Νάουσα

332.Πα­που­τσής Θα­νά­σης, Μα­γνη­σία,

333.Παππάς Γιώργος  Άρτα

334.Πα­ρα­σκά­κη Κά­λια – Γλυ­φά­δα,

335.Παραστατίδης Σάββας  Ελευσίνα

336.Παρ­τά­λης Θα­νά­σης,

337.Πα­τε­ρά­κη Κα­τε­ρί­να – Χα­νιά,

338.Πάτκου Εύη Δίκτυο Γυναικών ΣΥΡΙΖΑ

339.Παυ­λί­δου Καί­τη – Βέ­ροια,

340.Πα­χί­δου Ολυ­μπία – Ν. Σμύρ­νη,

341.Πετρόπουλος Αργύρης  Τρίπολη

342.Πίγκος Νίκος  Πειραιάς

343.Πικιώνης Δημήτρης  Κως

344.Πιτσιλαδής Ηρακλής  Λέσβος

345.Πλωμαρίτης Στρατής  Θεσσαλονίκης

346.Πολυμέρου Τάσος  Καβάλα

347.Που­λη­μέ­νη Σταυ­ρού­λα – Θεσ­σα­λο­νί­κη,

348. Πρίφτης Γιώργος Κορωπί

349.Ραζής Αποστόλης  Ν. Σμύρνη

350.Ρά­πτης Θεό­δω­ρος – Αγρί­νιο,

351.Ραπτοτάσιος Σωκράτης  Τρίκαλα

352.Ράσ­σου  Μαρ­τί­να – Ν. Σμύρ­νη,

353.Ρέβελα Κατερίνα  Τρίπολη

354.Ρήγος Άλκης  Θεματική Παιδείας

355. Ριζάκη Ειρήνη – Αθήνα

356.Ρόγ­γας Βα­σί­λης – Πε­τρού­πο­λη,

357.Ρουσ­σιάς Γιάν­νης – Αθή­να,

358.Ρω­μαίος Γιώρ­γος – Ν. Σμύρ­νη,

359.Σα­λά­τας Γιώρ­γος – μαθητής,

360.Σαμανίδης Νίκος  Θεσσαλονίκη

361.Σαμαντζής Βαγγέλης Θεσνίκη

362.Σαπουνά Αγγέλικα  Κυψέλη

363.Σαράφη Αγορίτσα  Μαγνησία

364.Σαριγγαλάς Δημήτρης  Τρίκαλα

365.Σαρίδης Μπάμπης  Σητεία

366.Σαρ­ρή Χρι­στί­να – Χα­νιά,

367.Σαρρής Μανώλης  Πειραιάς

368.Σα­χτού­ρης Δη­μή­τρης,

369.Σδράνης Γιάννης  Ιωάννινα

370.Σέμος Κώστας  Πέλλα

371.Σερντεδάκις Νίκος  Ρέθυμνο

372.Σί­μος Χρή­στος – Πε­ρι­στέ­ρι,

373.Σίμωση Γεωργία  Εύβοια

374.Σιώ­κος-Μη­τρό­που­λος Πα­να­γιώ­της – Α­ΡΕΝ Φι­λο­σο­φι­κής,

375.Σκλαβάκη Φρόσω  Πειραιάς

376.Σκουντριάνου Δώρα  Βάρη

377.Σούρλας Απόστολος  Πατήσια

378.Σπαθής Μάκης  γραμματεία ΣΥΡΙΖΑ

379.Σπύ­ρου Σπύ­ρος – Νί­καια,

380.Στάθης Παναγιώτης  Ρέθυμνο

381.Σταματάκη Ελένη  Πειραιάς

382.Σταμπουλή Αφροδίτη  Σέρρες

383.Σταύρου Πέτρος  Αγ. Πα­ρα­σκευή

384.Σταύρου Σπύρος  Αν. Αττι­κή

385.Στερ­γιό­που­λος Κώ­στας – εκ­παι­δευ­τι­κός,

386.Συμεωνίδου Σταυρούλα  Δράμα

387.Σωτηροπούλου Ελένη –ΑΡΕΝ παιδαγωγικού

388.Τζα­νε­τέ­ας  Κώ­στας – Αμπε­λό­κη­ποι,

389.Τζάρας Νίκος  Χανιά

390.Τζε­λέ­πη Χρύ­σα – Θεσ­σα­λο­νί­κη,

391.Τζί­κας Θρά­σος – Θεσ­σα­λο­νί­κη,

392.Το­ζί­δης Γιώρ­γος – Θεσ­σα­λο­νί­κη,

393.Τοζίδης Γιώργος  Θεσσαλονίκη

394.Τό­νια Τσί­τσο­βι­τς – Πα­τή­σια,

395.Του­μπά­νης-Βω­βός Πα­να­γιώ­της – ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ 3ου Δια­με­ρί­σμα­τος,

396.Τριάντος Βαγγέλης  Άρτα

397.Τριάντος Σωτήρης  Άρτα

398.Τσα­βί­δης Κώ­στας – Πει­ραιάς,

399.Τσα­γα­νός  Πά­νος – Θεσ­σα­λο­νί­κη,

400.Τσα­κί­ρης Θα­νά­σης – Ηλιού­πο­λη,

401.Τσαλαπάτης Θωμάς  Κυψέλη

402. Τσαμουρά Χριστίνα – Αθήνα

403.Τσα­ου­σί­δου  Νιό­βη – Αγία Πα­ρα­σκευή,

404.Τσα­ου­σί­δου Σο­φία – Σκύ­ρος,

405.Τσε­μπε­λί­κου Πό­πη – Πά­τρα,

406.Τσε­σμε­λή Χρυ­σού­λα – Πει­ραιάς

407.Τσιάρας Δημήτρης  Θεσσαλονίκη

408.Τσιγαρίδα Μαρία  Πειραιάς

409.Τσίτσοβιτς Τόνια Πατησίων

410.Τσούκας Διονύσης  Κέρκυρα

411.Τσώ­λης Δη­μή­τρης – Γα­λά­τσι,

412.Φέστας Θόδωρος  Θεσσαλονίκη

413.Φονταράς Ευκλείδης  Πρέβεζα

414.Φρά­γκου Βαγ­γέ­λης – Ν. Σμύρ­νη,

415.Φράγκου Γιάννης  μαθητής Ν.Σμύρνη

416.Φρά­γκου Με­ρό­πη – Μυ­τι­λή­νη,

417.Φραντζεσκάκη Αναστασία  Πειραιάς

418.Φρου­ζά­κης Αρι­στεί­δης –  Χα­νιά,

419.Φτεργιώτης Διονύσης Θεσνίκη

420.Φώλια Στέλλα – Τρίκαλα

421.Φώλιας Κώστας  Τρίκαλα

422.Φωτίου Θεανώ  Θεματική Παιδείας

423.Χαλάστρας Βαγγέλης  Άρτα

424.Χαλάτσης Δημήτρης  ΣΥΡΙΖΑ 6ου Διαμερίσματος

425.Χαλ­κια­δά­κης Δα­μια­νός – Λα­σί­θι,

426.Χαρίσης Μάκης – Αθήνα

427.Χαρσός Λάκης  Κοζάνη

428.Χα­σα­πο­γιάν­νης Δη­μή­τρης – Πά­τρα,

429.Χατ­ζη­μι­χά­λη Έλε­να – Πει­ραιάς

430.Χατ­ζη­πα­να­γιώ­του Μα­νό­λης, Χα­νιά,

431.Ψω­μα­δά­κη Μα­ρία

432.Χει­μώ­να Χρυ­σάν­θη – Βύ­ρω­νας,

433.Χελάκης Γιώργος  Καλλιθέα

434.Χονδρός Γιώργος  Τρίκαλα

435.Χρη­στί­δης Λά­κης – Ύδρα,

436.Χριστοδουλοπούλου Τασία  γραμματεία ΣΥΡΙΖΑ

437.Χριστόπουλος Γιάννης  Τρίκαλα

438.Χρονά Εύη  Πειραιάς

439.Χρονάς Δημήτρης  Πειραιάς

440.Χρονόπουλος Κώστας  Εύβοια

441.Χρυσάφης Νίκος  Λέσβος

442.Χρυσός Βασίλης  Επιτροπή Δικαιωμάτων

443.Χρυσός Πάρης  Παρίσι

444.Χρυ­σο­χοΐδου Ανα­στα­σία – υ­πάλ­λη­λος Α­ΤΕ,

445.Ψα­λι­δά­κος Παύ­λος – Πει­ραιάς,

446.Ψα­ράς Μι­χά­λης – Κο­λω­νός,

447.Ψυκάκος Δικαίος  Επιτροπή Εργατικής Πολιτικής

Δηλώσεις για το κείμενο των 200

Θ. Δρίτσας:

….θεωρώ πως το κείμενο με τίτλο « Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α., για να ζήσει πρέπει να προχωρήσει», που συνυπογράφουν 200 συντρόφισσες και σύντροφοι από όλη την Ελλάδα, και το οποίο δημοσιεύτηκε στην ΕΠΟΧΗ της Κυριακής, 8/11/2009 και στην ΑΥΓΗ της Τρίτης 10/11/2009 αποτυπώνει τη συνθετική μεταβατική πρόταση που έχουμε ανάγκη για να προχωρήσουμε. Στις βασικές του θέσεις και προτάσεις με καλύπτει και το προσυπογράφω…

Β. Μουλόπουλος

Αλλά επειδή μεταξύ μέσου και σκοπού υπάρχει η ίδια σχέση με εκείνη του σπόρου και του δέντρου, πιστεύω ότι το κείμενο με τίτλο «Ο ΣΥΡΙΖΑ για να ζήσει πρέπει να προχωρήσει», που συνυπογράφουν 200 συντρόφισσες και σύντροφοι από όλη την Ελλάδα, και το οποίο δημοσιεύτηκε στην «Εποχή» της περασμένης Κυριακής και στην «Αυγή» της 10ης Νοεμβρίου 2009, έχει μια σημαντική αξία ως βάση συζήτησης για τη δεύτερη φάση του ΣΥΡΙΖΑ.

Δεν θέλω να σταθώ στο οργανωτικό μέρος της, στις προτάσεις, στον τρόπο και στην αριθμητική σχηματισμού οργάνων και στον τρόπο λήψης αποφάσεων. Πάνω σε αυτά μπορούν να εγερθούν επιφυλάξεις, μπορεί να προσθαφαιρεθούν προτάσεις, μπορεί να αλλάξουν οι αριθμοί. Αλλά πιστεύω ότι πίσω από το οργανωτικίστικο ύφος της, υπάρχει μια πολιτική βούληση και μια αγωνία για να ανταποκριθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στα αιτήματα του λαού του ΣΥΡΙΖΑ. Για να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ ο φορέας μια νέας ηγεμονικής πρότασης της αριστεράς στην κοινωνία του 21ου αιώνα.Και σε αυτά με βρίσκει σύμφωνο. …